Angelstad Hembygdsförening
Startsida Styrelse Hembygdsparken Bildarkiv Hembygdsrunda Angelstadrunda Torpställen Folktro och sägner Valborgsfirande Midsommarfirande Våffelsöndagar Julmys

I häftet återges uppteckningar av berättelser från ortsbor i Angelstad socken vilka Folklivsarkivet i Lund gjorde i början av 1930-talet.

Därutöver har vi tagit med sägnen om  Hylte kors samt de om Barnaboken och Ebbe Skammelsen i den form de  upptecknades av klockaren Matthias Ulric Gadd på 1820-talet. Berättelserna är uppdelade efter motivvalet.

Sammanställningen är gjord av Mårten Sandin och illustrationerna i häftet är utförda av konstnär Kjell Sundberg Angelstad

Häftet kostar 50 kronor och kan rekvireras av Mårten Sandin eller Kjell Sundberg ( se styrelsen )