Museet Godsmagasinet Ladan Stugan skomakarstugan
Hembygdspark

Fjärdingsman Johan Johansson samlade in bruksföremål under sina tjänsteresor i socknen på 1930-talet. Dessa samlingar donerade han till Angelstad Hembygdsförening  och de utgör nu stommen i muséets samlingar. Muséet byggdes 1962 och är öppet i samband med aktiviteter i parken. Visning kan också ordnas efter hänvändelse till någon i styrelsen


Till höger ser du ett bildspel med interiörer från muséet.