Torpinventering

GPS-koordinaterna är angivna i RT90 för att underlätta inmätning på Gröna Kartan. De är inmätta i terrängen

Aleboda    1378089   6307517


Bihultet     1379386   6307262


Eneberg     1379222   6307453  (Hylls)


Grönevik    1377503   6306636  (Skrabban)


Höganäs    1379349   6306552


Leabo        1379449   6306518


Ronatorpet 1378877   6306070


Slättahult   1379420   63606085


Trädan       1377444   6306359


Östrahult    1379177   6306464