Museet Godsmagasinet Ladan Stugan skomakarstugan
Hembygdspark Skomakarstugan stod ursprungligen i Stavsjö vid missionshuset. Här bedrev Johan Bengtsson ”Johan Skomakare” sin verksamhet  ända in på 1950-talet.

Skomakarverktygen finns i muséet