Torpinventering Angelstad

Namn                     KOORDINATER GPS  

Björkelund Mostabacke  1373606 6301905

Bokholmen                    1375178 6304418

Carlsborg                       1375051 6302866

Eneboda                        1374904  6304300

Furulund                        1374470  6304320

Garnhult                        1373429  6303129

Gatustufan                     1375372  6302521

Gustavslund                   1377184  6304022

Hagalund                       1372049  6302518

Haganäs                        1372286  6302408

Hagetorpet Märte Täpp   1372682  6302767

Johansberg                     1377090  6303841

Kristinetorp Berget          1373337  6302378

Kullarna Ryagärdet          1375818  6303336

Kullen soldattorp 119      1375703  6303070

Lilla Skansen                   1376100  6303310

Ljungsdal                        1374552  6304918

Norratorp                       1376371  6303449

Petersburg                      1374900  6302737

Rydala                            1376527  6302071

Sjöboholm                     1373686  6303464

Sjöboholm soldattorp     1373640  6303522

Sjöbygget                      1376054  6301392

Sjöhagen                       1375730  6301444

Sjövik                            1373401  6303208

Skansen nr 6                  1375902  6303400

Skanzen Ryttaretorp      1376482  6303522

Skogsdal                        1374386  6304004

Åminne                     1375667  6302851

Österlund                  1376145  6302020

Östratorp                  1377173  6303936


GPS-koordinaterna är angivna i RT90 för att underlätta inmätning på Gröna Kartan. De är inmätta från kartinprickning. Om du klickar på ett torp, kommer du till en ägarförteckning