Torpinventering Stavsjö-Neglinge

Andrens stuga                        1377013  6301923

Aspelund el Espet                   1378832  6300940

Bengt-Annes el Anne i Täppa    1377996  6302019

Berghem                                1376664  6301943

Björkehögarna                         1379376  6301500

Bolms                                    1376522  6300772

Brittas på Träan                      1377344  6301464

Busa Johans stuga                  1377658  6301018

Busabacken Busenkis stuga      1377760  6301113

Djerfs                                    1378073  6301838

Ekenäs                                   1377770  6301874

Gamla Norretorp                      1377969  6301833

Göstas                                   1376184  6299671

Hultahall                                1377698  6300804

Korsbacken                             1377910  6301521

Kyrkoled                                 1377559  6301417

Lidhem                                   1376815  6301918

Måsahyttan el Paviljongen         1380393  6301433

Neglinge Skattegårds Soldattorp 1376060  6301273

Neglinge Storegård Ingetas        1376625  6299585

Neglinge Storegårds Soldattorp   1376192  6299084

Neros Torp                               1380219  6302691

Norrelund "Fritiofas"                  1377990  6301873

Oskarstorp                               1376153  6301420

Plit Erlands stuga                      1377401  6301488

Plitstorp                                   1380430  6302836

Ryen el Nydala, Wrempas torp    1377381  6301314

Salomon Petterssons                 1377848  6301720

Sare Stuá                                 1377847  6301812

Sjöatorpel Lustas                      1379363  6302793

Skog                                       1377381  6301314

Stjärnelund                              1380013  6302558

Stjärneryd                                1379974  6302565

Sturskas                                  1376986  6301897

Torp Norrelund "Björn-Peter-Joanas 1378145  6301915

Torp Perstorp                            1376301  6301422

Träsko-Anders stuga                  1376384 6300039

Vaktens                                   1377665  6300940

Öppen Mark                              1377969  6301833

Österljung                                1378222  6300919

Österlund                                 1376665  6302053


GPS-koordinaterna är angivna i RT90 för att underlätta inmätning på Gröna Kartan. De är inmätta från kartinprickning.

Om du klickar på resp. Torp får du fram informationen från studiecirkelns skrift.