Torpinventering Soldattorp Nedanstående förteckning redovisar knektarna  i Angelstad pastorat enligt husförhörsboken från 1821-30.  (Uppgifterna är hämtade från  Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1950)