Museet Godsmagasinet Ladan Stugan skomakarstugan
Hembygdspark Ladan stod ursprungligen på soldattorpet Hyll (Hyltan) som varrote133 och låg på Fotestorp Storegårdens marker.  Ladan är byggd i skiftesverk.   Vandringen i anslutning till ladan kommer ursprungligen  från Angelstad Neregård.