Torpinventering Bolmstad

Namn                                GPS koordinater

                                                   X            Y

 Smedanäs Hedenstorp     6305361  1379485   

Aspelund                       6307375   1375971

Bogård                          6309008   1377020   

Bolmstad Fattigstuga      6308024   1376451   

Bolmstad Liden               6310538   1377453   

Bunkahult                      6309171   1374902   

Granelund                      6308199   1378630   

Grönakärr                       6307951   1378726   

Hattabo                         6310697   1379971   

Helens stuga                  6308299   1376984   

Hultet Hedenstorp           6305058   1379484   

Lundeborg                      6308472   1377303   

Norra Rået                      6308957   1374608   

Nybygget                        6309787   1379839   

Rittnerstorp                    6306802   1375868   

Salevara kvarn                 6308361  1377999   

Sofielund Ledet               6309267   1376854   

Stolpastugan                   6308480   1377974   

Svenstorp                        6309002  1377691   

Änganäs Westras             6308986  1379426   

Grönaberg                       6304276  1377409

Furulund                          6304880  1375711

Jätsberg                          6304574  1375884

Södratorp                        6304715  1375464

Södratorp ladugård           6304678  1375474

Salleberg                        6305125  1375057


GPS-koordinaterna är angivna i RT90 för att underlätta inmätning på Gröna Kartan. De är inmätta i terrängen