Torpinventering Bolmstad

Namn                                GPS koordinater

 Smedanäs Hedenstorp     1379485  6305361

Aspelund                       1375971  6307375

Bogård                           1377020  6309008

Bolmstad Fattigstuga       1376451  6308024

Bolmstad Liden                1377453  6310538

Bunkahult                       1374902  6309171

Granelund                       1378630  6308199

Grönakärr                        1378726  6307951

Hattabo                          1379971  6310697

Helens stuga                   1376984  6308299

Hultet Hedenstorp            1379484  6305058

Lundeborg                       1377303  6308472

Norra Rået                       1374608  6308957

Nybygget                         1379839  6309787

Rittnerstorp                     1375868  6306802

Salevara kvarn                  1377999  6308361

Sofielund Ledet                 1376854  6309267

Stolpastugan                     1377974  6308480

Svenstorp                         1377691  6309002

Änganäs Westras               1379426  6308986


GPS-koordinaterna är angivna i RT90 för att underlätta inmätning på Gröna Kartan. De är inmätta i terrängen